Mūsu vēsture

2012
Akciju sabiedrība “Duroc Machine Tool” pārceļas uz Danderīdu (Danderyd), adrese: Berga Backe 4.
Uzņēmums “Vislanda Maskin” iekļaujas akciju sabiedrībā “Duroc Machine Tool”.

2010
Izveidota akciju sabiedrība “Duroc Machine Tool AB”.

2008

Uzņēmumu grupa “Swedish Tool” iegādājas uzņēmumu “Madsen & Hansen”.
Ernsts Gerbers (Ernst Gerber) iegādājas uzņēmumu “Duroc” un izveidojas uzņēmums “Wikman Gerber”.

2007
“Swedish Tool Holding” iegādājas uzņēmumu “Duroc”.

2006
Uzņēmumi “Swedish Tool” och “Wikman Tool” izveido pārvaldes uzņēmumu “Swedish Tool Holding”.
Uzņēmums “Swedish Tool” pārceļas uz Tēbiju (Täby) ar adresi: Reprovägen.

2004
Tiek dibināts uzņēmums “Tool Centre Danmark ApS”.
Uzņēmums “Swedish Tool” iegūst pārstāvniecību Igaunijā, pēc tam seko pārstāvniecības Latvijā 2005. gadā un Lietuvā 2006. gadā.

2001
Uzņēmums “Swedish Tool” iegādājas uzņēmumu “BK Maskin”.

2000
Uzņēmums “Swedish Tool” iegādājas uzņēmumu “Vislanda Maskin”.
Jorgens Engelbrehts (Jörgen Engelbrecht) kļūst par uzņēmuma “Swedish Tool” izpilddirektoru.
Uzņēmums “Wikman & Malmkjell” uzsāk uzņēmuma “B4Industry” darbību. Tas izstrādā informācijas tehnoloģiju sistēmas rūpniecības uzņēmumiem.
Uzņēmums “Swedish Tool” apvienojas ar uzņēmumu “Bricad Machine”.

1998
Uzņēmums “Tool Center” pārceļas uz uzņēmuma “Wikman & Malmkjell” ēku Tēbijā (Täby) ar adresi: Reprovägen.

1997
Uzņēmums “Wikman & Malmkjell” iegādājas uzņēmumu “Tool Center”.

1994
Uzņēmums “Wikman & Malmkjell” tiek sertificēts saskaņā ar ISO 9002 standartu kā pirmais mašīnu tehnikas piegādātājs.

1990
Uzņēmums “Wikman & Malmkjell” Norvēģijā iegādājas sabiedrību “Ingenjör Rolf Rønneberg A/S Maskinforettning”.
Ernsts Gerbers (Ernst Gerber) pārceļas uz savu īpašumu Sollentunā (Sollentuna).

1988
Stūre Vīkmans (Sture Wikman) tiek izraudzīts par izpilddirektoru uzņēmumā “Wikman & Malmkjell”.

1982
Uzņēmums “Tool Center” pārceļas uz Ārningi (Arninge).

1978
Akciju sabiedrību “Tool Centre Försäljnings AB” dibina Anderšs Lēvs (Anders Lööf) un Jāns Gustavsons (Jan Gustavsson).

1977
Uzņēmums “Wikman & Malmkjell” pārceļas uz savu nekustamo īpašumu Tēbijā (Täby).

1959
Uzņēmumu “Wikman & Malmkjell” nodibina Ulfs Vīkmans (Ulf Wikman) un Ulle Malmšels (Olle Malmkjell).

1953
Uzņēmumu “Swedish Tool” nodibina Karls Grēfs (Karl Gräf).

1950
Rolfs Rennebergs (Rolf Rønneberg) Norvēģijā uzsāk akciju sabiedrības “Rolf Rønneberg A/S Maskinforettning” darbību.

1945
Ernsts Gerbers (Ernst Gerber) nodibina mašīnu tehnikas aģentūras uzņēmumu “Ernst Gerber AB”.