Mūsu atbildība par apkārtējo vidi

Akciju sabiedrībai “Duroc Machine Tool” ir kopīgs mērķis darboties tā, lai rūpnieciskā un apkārtējā vide nebūtu piesārņota. Tas nozīmē, ka mēs aktīvi strādājam, lai arī turpmāk mūsu darbības ietekme uz vidi būtu zemā līmenī.

Uzņēmums “Duroc Machine Tool” ir piesaistīts FTI sistēmai, kas ir valsts mēroga iepakojuma un makulatūras savākšanas un pārstrādes sistēma, kura sniedz iespēju ražotājam uzņemties atbildību, piemēram, par iepakojuma otrreizēju pārstrādi. Tas arī nozīmē, ka mēs izpildām pašvaldību iestāžu prasības šajā jomā.

Uzņēmuma “Duroc Machine Tool” ietvaros ir labi iestrādāta sanāksmju sistēma, izmantojot IP (Interneta protokolu) tehnoloģijas. Tādā veidā mēs varam samazināt nepieciešamību doties darba komandējumos, līdz ar to arī samazinot mūsu darbības ietekmi uz vidi.

Vairāki “Duroc Machine Tools” piegādātāji ir sertificēti saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartiem.Vispār mūsu darbība nerada ūdens piesārņojumu.