Wagner

Wagner

Wagner har ett komplett program av gängverktyg, både gängskärning och gängvalsning. Wagners gängvalsningshuvuden finns både för axial- och radialutförande. Därutöver har Wagner också ett brett program av drivna verktyg som passar de flesta av de vanligt förekommande maskinfabrikaten.

Läs mer här.

 

Wagner                                          Wagner