Blum-Novatest instrumentu un detaļu piesaiste

Pie mums ir iespēja iegādāties Blum-Novatest mērīšanas produkciju . Piegādājam un uzstādam  mērtaustu sistēmas, nodrošinam ar makro programmatūru, veicam tausta kalibrēšanu, veicam taustu remontu – iespēju robežās.

Pie mums ir iespējams iegādāties Blum-Novatest rezerves daļas.

Sīkāka informācija par produktiem pieejama Blum-Novatest mājas lapā.