Heidenhain instrumentu un detaļu piesaiste

Pie mums ir iespēja iegādāties Heidenhain mērīšanas produkciju . Piegādājam un uzstādam  mērtaustu sistēmas, nodrošinam ar makro programmatūru, veicam tausta kalibrēšanu, veicam taustu remontu – iespēju robežās.

Pie mums ir iespējams iegādāties Heidenhain rezerves daļas.

Sīkāka informācija par produktiem pieejama šajā bukletā, vai Heidenhain mājas lapā.