Damm & Rökutsug

Losma Pascal-Duroc Machine Tool

Damm & Rökutsug

Losma har förutom ett brett program av oljedimavskiljare, även damm och rökutsug. Passar bra för svetsning, slipning, dammiga miljöer . Flera av systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov. Finns även i en mobil version med rörlig arm monterad på enheten.

Läs mer på Losmas hemsida.