Skärvätskor

 

Chemirol är Duroc Machine Tools leverantör av skärvätskor, oljor, smörjmedel samt utrustning för skötsel och hantering.

ETT VERKTYG

Inom Duroc Machine Tool har vi alltid sett skärvätska som ett verktyg, lika viktigt som fräsen, borren, eller gängtappen.

CHEMIROL BIOCUT

Chemirols skärvätska BioCut skapades för 20 år sedan. Genom att skapa en skärvätska som innehåller vegetabiliska oljor,

har man fått bukt med många av problemen som finns ute i verkstäderna.

Att använda BioCut innebär bland annat:

– inga allergier eller eksem
– fräsch maskinpark utan lukt och försurning
– blandar sig direkt med vatten
– går ej att slå sönder
– transparant ( inte “mjölkig”)

 

Kontakta oss när ni behöver säkerhetsdatablad.