Skärvätskerening

Skärvätskerening

Losma har ett brett program för skärvätskerening. Det finns skärvätsketankar med pappersfilter men även permanentfilter utan förbrukning för att få bort både stora och små partiklar. Magnetfilter i olika utförande. Singel eller centralsystem. De flesta systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov.

Läs mer om Losmas skärvätskerening här.