Fraisa ToolCare

Fraisa toolCare-2

Fraisa

ToolCare
ToolCare konsignationslager av förbrukningsverktyg.

FÖRDELAR MED TOOLCARE
Förenklad administration, lagerhållning och logistik med ToolCare.
Minskad kapitalbindning och kostnader för inköp av verktyg med ToolCare.
Anpassas individuellt för er typ av produktion och maskinpark.
ToolCare gör att ni alltid har verktyg omedelbart tillgängliga när behovet uppstår.

 

I stället för att kasta dina verktyg när de börjar bli slöa, skicka dem till oss för Fraisa originalomslipning.

Kontakta oss för mer information.