Losma

Damm & Rökutsug

Losma har förutom ett brett program av oljedimavskiljare, även damm och rökutsug. Passar bra för svetsning, slipning, dammiga miljöer . Flera av systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov. Finns även i en mobil version med rörlig arm monterad på enheten.

Läs mer på Losmas hemsida.

 

Skärvätskerening

Losma har ett brett program för skärvätskerening. Det finns skärvätsketankar med pappersfilter men även permanentfilter utan förbrukning för att få bort både stora och små partiklar. Magnetfilter i olika utförande. Singel eller centralsystem. De flesta systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov.

Läs mer om Losmas skärvätskerening här.

OLJEDIMAVSKILJARE

Losma har ett brett program av oljedimavskiljare. Det finns singel, semi och centralsystem för oljedimavskiljning.

Flera av systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov.

Läs mer här.