Renishaw

Pie mums ir iespēja iegādāties Renishaw produkciju, kas paredzēta CNC darbgaldiem. Piegādājam un uzstādam Renishaw mērtaustu sistēmas, nodrošinam ar makro programmatūru, veicam tausta kalibrēšanu, veicam taustu remontu – iespēju robežās.

Pie mums ir iespējams iegādāties Renishaw rezerves daļas.

Sīkāka informācija par produktiem pieejama Renishaw mājas lapā.