Green Machining - jauna dzīvība vecajām ierīcēm

Duroc Machine Tool ietvaros esam radījuši lietoto iekārtu atpakaļiepirkuma risinājumu, kuru mēs saucam - "Green machining", palielinot iekārtu ilgstspējīgumu. Lepojamies par to!

Green machining ir atpakaļiepirkuma koncepts , kur mēs piedāvājam atpirkt lietotās DN Solutions iekārtas, kuras ir iegādātas pie mums! Mēs tās atjaunojam un sniedzam jaunu mūžu pie jauniem lietotājiem!

"Atjaunotās ierīces ir iecienījuši jauni uzņēmumi vai mazie vai vidējie uzņēmumi, kam nepieciešama pievilcīga alternatīva investīcijām pilnīgi jaunā aprīkojumā."

- Raitis Dupužs, Managing Director

Mēs nopietni uztveram savu atbildību

Uzņēmumā “Duroc Machine Tool” mēs uztveram ilgtspējību nopietni galvenokārt tāpēc, ka neapšaubāmi par to ir jādomā. Ilgtspējība ir viena no pastāvīgākajām globālajām tendencēm atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Turklāt, mūsuprāt, ilgtspējība ir izdevīga arī no komerciālā skatpunkta.


Lietoto iekārtu atpakaļiepirkuma risinājumu

Ilgtspējībai un rūpēm par vidi nav jābūt nenoteiktai koncepcijai, kas var pastāvēt tikai uz papīra valsts ierēdņu atvilktnēs. Šīs koncepcijas pamatā ir faktiska rīcība, kam ir nozīme gan teorijā, gan pilnīgi praktiskā līmenī.

Duroc Machine Tool izmanto “atpirkšanas” principu, kas atbilstoši nosaukumam iekļauj garantiju, ka mēs jebkurā laikā atpirksim “DN Solutions” ierīci, ko jūs no mums iegādājāties.

Vienlaikus mēs garantējam, ka, ciktāl tas ir iespējams, ierīcei būs jauna dzīve. Ja tā ir labā stāvoklī, mēs to pārdosim citam klientam, un, ja tai nepieciešama apkope, mēs to nodrošināsim. Turklāt mēs atkārtoti izmantosim jebkuras ierīces daļas, kas joprojām darbojas.

Green machining praksē

Mēs savācam ierīci atbilstoši noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem esam vienojušies.

paginate-filter-1

Mēs to aizvedam uz mūsu pārstrādes rūpnīcu Baltijā.

paginate-filter-2

Mūsu prasmīgā un pieredzējusī servisa komanda pārbauda ierīci, lai noteiktu, vai tai nav mehāniska nolietojuma, nomaina jebkuras bojātās daļas un atjaunina programmatūru.

paginate-filter-3

Ierīce ir tikpat kā jauna un gatava kalpot jaunam DN Solutions pircējam.

paginate-filter-4

Duroc Machine Tool piegādā un uzstāda ierīci un uzņemas atbildību par to cilvēku apmācībām, kuri to izmantos. 

paginate-filter-5

Lai arī tie ir lietoti modeļi, mēs joprojām sniedzam sešu mēnešu garantiju ierīcēm, kas tiek pārdotas Green Machining programmas ietvaros.

paginate-filter-6


Jo mēs rūpējamies

Vienkāršāk — Green Machining programma ir “atpirkšanas” princips, kas kalpo kā jūsu ieguldījuma nodrošinājums un sniedz jums iespēju piedalīties ilgtspējīgā attīstībā.

To mēs saucam par atbildību.


Vai jūs interesē atjaunota iekārta?

Zvaniet man vai aizpildiet kontakta veidlapu, lai uzzinātu vairāk par pieejamajiem modeļiem.

Raitis Dupužs
Managing Director

+371 29 41 31 71
raitis.dupuzs@duroc.com

 keyboard_arrow_up